Gmina Moryń

"Budowa rurociągu z m. Bielin do m. Macierz"

Artykuły

Zaokończenie realizacji zadania

Przejdź do - Zaokończenie realizacji zadania

W dniu 24 lipca 2012 roku odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego zadania Budowa wodociągu z miejscowości Macierz do miejscowości Bielin. Pozytywny wynik kontroli stanowi jednocześnie zakończenie realizacji projektu.

Dział Promocji: Barbara Nawrolska
8 sierpnia 2012

Budowa wodociągu z miejscowości Bielin do miejscowości Macierz

Przejdź do - Budowa wodociągu z miejscowości Bielin do miejscowości Macierz

Zadanie „Budowa wodociągu z miejscowości Bielin do miejscowości Macierz" ma na celu zapewnienie ciągłości dostaw i poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Macierzy poprzez budowę sieci wodociągowej z miejscowości Bielin do miejscowości Macierz. Wartość inwestycji wynosi około 500 tys. zł.

Dział Promocji: Barbara Nawrolska
23 czerwca 2010