Dodatek węglowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Grafika - dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Artykuły

Informacja w sprawie realizacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Przejdź do - Informacja w sprawie realizacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (wydłużenie terminu, uściślenie kryteriów) informuję, że rozpatrzenie i realizacja wniosków, złożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu o wypłatę dodatku węglowego nastąpi z chwilą ogłoszenia nowelizacji ustawy i przesłaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego funduszy na realizację tego zadania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Serafińska
14 września 2022

Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Przejdź do - Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Informuję, że na terenie Gminy Moryń obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu ul. Szeroka 12.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

16 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego