Ludność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Moryń (powierzchnia 124 km2) położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą miejsko-wiejską. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturalnego.

Około 20 % obszaru Gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo. 

Liczba mieszkańców gminy Moryń, zameldowanych an pobyt stały i pobyt czasowy w latach 2010 - 2022 (stan na 31 grudnia każdego roku)

Miejscowość

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Moryń

1632

1643

1640

1622

1626

1607

1594

1650

1644

1628

1565

1582

1596

1597

Moryń-Dwór

13

13

14

12

11

11

12

14

14

14

14

14

14

14

Bielin

485

476

467

466

468

464

455

452

446

434

431

423

410

408

Macierz

41

41

41

41

41

35

37

39

40

37

37

38

38

37

Dolsko

72

72

71

73

74

73

71

72

72

67

65

65

62

60

Gądno

85

95

97

102

103

105

105

100

107

109

106

110

116

123

Klępicz

302

299

298

298

293

290

286

288

283

273

260

261

264

258

Mirowo

157

162

165

170

171

168

171

175

169

158

151

151

151

148

Nowe Objezierze

219

218

222

222

218

219

216

216

210

210

208

211

210

212

Przyjezierze

274

273

263

262

262

265

258

268

262

260

258

258

249

249

Stare Objezierze

261

256

264

258

257

252

252

260

261

254

247

245

248

236

Skotnica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Witnica

792

796

783

763

750

743

740

740

721

716

718

710

716

706

Wisław

34

35

34

35

38

37

38

34

34

34

34

30

31

30

Witniczka

28

29

28

28

28

28

29

29

29

29

30

28

29

28

Młynary

20

20

23

23

24

24

24

24

27

27

27

28

25

24

Mierno

17

17

17

17

18

18

15

15

15

9

8

8

8

8

Niwka

9

9

9

11

11

10

10

10

10

9

8

8

8

8

RAZEM

4442

4455

4437

4404

4393

4350

4314

4378

4345

4269

4168

4171

4176

4147