Kuźnia Talentów w Mirowie uzupełnia listę projektów realizowanych przez Gminę Moryń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

       W dniu 7 listopada 2019 r. Gmina Moryń otrzymała oficjalną informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 389.175,31 zł na realizację projektu pt. „Kuźnia Talentów – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą”. Całkowity koszt projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa wynosi 527.612,90 zł.

Pozostałe projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 3.351.910,36 zł. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano 30 września 2019 r. Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 5.699.820,00 zł. Termin realizacji inwestycji upływa w dniu 15 listopada 2020 roku. Pozostałe koszty projektu obejmują nadzór inwestorski (95.057,87 zł) oraz działania informacyjne i promocyjne (2.460,00 zł).
 2. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 1 442 320,87 zł. Szacowany koszt projektu wynosi 2 184 631,44 zł.
 3. Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 995.095,34 zł. W dniu 28 października 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. Złożono trzy oferty. Cena najniższej oferty wynosi 972.395,65 zł. Termin realizacji inwestycji do dnia 15 listopada 2020 roku. Pozostałe koszty projektu obejmują zakup wyposażenia (100.000,00 zł) oraz nadzór inwestorski (28.345,32 zł).
 4. Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 206.500,00 zł. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano w dniu 22 sierpnia 2019 r. Wartość umowy wynosi 420.000,01 . Termin realizacji robót budowlanych upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.
 5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 783,00 zł. Zrealizowany został pierwszy etap projektu tj. wykonany został remont obiektu (wartość umowy z wykonawcą wyniosła 117.000,00 zł). W drugim etapie zakupione zostanie wyposażenie świetlicy. Termin zakończenia drugiego etapu przewidziano na grudzień 2019 roku. Szacowana wartość wyposażenia wynosi 30.245,50 zł. Pozostałe koszty projektu obejmują opracowanie dokumentacji budowlanej (6.150,00 zł) oraz nadzór inwestorski (2.214,00 zł).
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 100.808,00 zł. W dniu 11 października 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. Złożono jedną ofertę. Cena najniższej oferty wynosi 166.027,00 zł. Termin realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 7. Moryń, mury obronne z XIV w.: remont trzech odcinków murów obronnych o łącznej długości 130 m, stan techniczny odcinka nr 3 o długości 12,75 m grozi zawaleniem części muru. Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa (Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) w ramach programu „Ochrona zabytków”. Wartość robót budowlanych 246.695,98 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 239.739,07 zł. Termin zakończenia prac remontowych upływa w dniu 15 listopada 2019 r.

 

Podsumowanie: Ogólna wartość ww. projektów/zadań wynosi 10.598.655,67 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 6.825.331,95 zł.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb

  Herb