Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Kuźnia Talentów”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

24 marca 2020 r. Józef Piątek Burmistrz Morynia podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą.

Przedmiotem projektu jest modernizacja dwóch zabytkowych obiektów (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków) tj. budynku dawnej kuźni oraz budynku dawnej remizy, które zostaną zaadaptowane na „Kuźnię Talentów”. Dawna kuźnia zostanie przygotowana do prowadzenia warsztatów rzemieślniczych (warsztaty rzeźbiarskie, garncarskie, wikliniarskie itp.). Budynek zostanie przebudowany, wyremontowany oraz wyposażony w niezbędne meble, maszyny i narzędzia. Dawna remiza zostanie zaadaptowana na magazyn oraz izbę tradycji z częścią przeznaczoną na ekspozycję prac wykonanych w ramach warsztatów. Prace związane z zagospodarowaniem terenu przy obiektach zostaną wykonane przez mieszkańców Mirowa. Mieszkańcy przygotują również ekspozycję w izbie tradycji.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa, wpisując się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Wartość projektu 527.612,90 zł, w tym dofinansowanie 389.175,31 zł.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Kuźnia talentów

  Kuźnia talentów

 • Powiększ zdjęcie Kuźnia talentów

  Kuźnia talentów