Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy."

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2021

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy" w Mirowie. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się w dniu 24 października 2021 r.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi 75,00 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowita wartośc obecnego etapu wynosi 239.876,00 zł.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Budynek dawnej kuźni w Mirowie

    Budynek dawnej kuźni w Mirowie

  • Powiększ zdjęcie Budynek dawnej kuźni w Mirowie

    Budynek dawnej kuźni w Mirowie